צימוקים יבשים

15

מידע נוסף

Kashrut

כשר

משקל

250 גרם